Розміщення культур і сортів у кварталах саду (ягідника)

7Кожний квартал займають однією культурою і сортами однакового строку достигання плодів. Набір сортів та їх кількісне співвідношення визначаються, насамперед, ґрунтово–кліматичними умовами і відповідністю конкретним цільовим завданням. У межах кварталу підбирають сорти однакового строку цвітіння, вступу в плодоношення і достигання плодів, близькі за силою росту і з однаковим ступенем стійкості проти хвороб. Співвідношення між сортами встановлюють, виходячи з їх господарсько–біологічної цінності.