Підбір культур та сорто-підщепних комбінувань з урахуванням екологічних факторів та ґрунтових умов конкретного регіону

4Формування культурно-сортового асортименту здійснюється на підставі визначення запитів ринку у видах плодово-ягідної продукції, відповідності ґрунтово-кліматичних умов даної зони потребам культур, можливості організаційно здійснити весь комплекс робіт по догляду за насадженнями, збиранню та обробці урожаю.

Встановлюється співвідношення між культурами, а в межах однієї культури – між групами сортів за строками достигання (на відповідних підщепах).

При формуванні сортових груп різних термінів дозрівання (літні, осінні, зимові) слід уникати багато сортності, яка ускладнює технологічний догляд, збирання та реалізацію врожаю. Досить мати по кожній сортовий групі 3-4 помологічні сорти, серед яких 1-2 провідні, найбільш цінні в місцевих умовах – зимостійкі, врожайні з високою якістю плодів, районовані по зоні в більшому відсотку. Більшість сортів плодових культур різною мірою само безплідна. За перехресного запилення підвищують урожай навіть самоплідні сорти. Тому одержання високих врожаїв можливо лише при спільній посадці правильно підібраних взаємно запилюваних сортів.

Підбирати сорти для спільної посадки потрібно з однієї групи за силою росту, в крайньому випадку, з суміжних груп. Сильнорослі сорти не можна поєднувати з слабко рослими. Щоб не викликати труднощів з обробітком саду, частіше в кварталі беруть єдине міжряддя, рекомендоване для сильнорослих сортів, а в ряду посадку ущільнюють відповідно до рекомендацій для середньо рослих. Зайва багато сортність неприпустима: у таких садах важко проводити догляд, неможливо правильно обробляти дерева проти хвороб і шкідників.

Для підбору сортів і підщеп слід використовувати “Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні” за останній рік. Крім сортів і підщеп, занесених до “Реєстру…”, рекомендується передбачити інші перспективні по кожній культурі, займаючи ними до 15 % відведеної площі. Їх підбирають за даними сортовивчення і рекомендаціями науково–дослідних установ, вказуючи перспективні сорти.

Для забезпечення “конвеєра” у надходженні продукції сорти окремих кісточкових і ягідних культур підбирають з урахуванням строків достигання (ранні, середні, пізні).