Детальний аналіз та характеристика ґрунтових та кліматичних умов місця закладання насаджень

2Далеко не всі ґрунти однаковою мірою забезпечують нормальні умови для росту і плодоношення насаджень. Тому ґрунти аналізуються за такими показниками:

 • тип і підтип,
 • генетичні горизонти,
 • гранулометричний склад,
 • вміст гумусу,
 • гідролітична кислотність,
 • об’ємна маса,
 • забезпеченість рухомим фосфором і обмінним калієм,
 • рівень залягання ґрунтових вод,
 • ступінь змиву ґрунту і заходи з попередження його ерозії.

При підготовці проекту проводиться аналіз багаторічних кліматичних показників:

 • середня температура повітря (°С),
 • середня температура січня,
 • середня температура липня,
 • абсолютний мінімум температури,
 • сума активних температур вище 10°С,
 • кількість днів із середньодобовою температурою вище 15°С,
 • висота снігового покриву (см),
 • глибина промерзання ґрунту (см),
 • дата останніх весняних заморозків та вірогідність цвітіння плодових дерев і ягідників у цей час,
 • середньомісячна кількість опадів і сума їх за рік (мм) та доцільність можливої недостачі їх компенсування зрошенням,
 • вологість повітря (%),
 • швидкість вітрів та переважаючий їх напрям.

Для плодових культур і ягідників використовується досить широкий діапазон орографічних місцеположень. В Україні є досить велика кількість рівнин, балок та узгір’їв з помітною різницею у висоті, які різняться за тепловим та водним режимом. Узгір’я, які чергуються з низовинами, балками й долинами, характеризуються різною експозицією схилів, котрі визначають також і властивості ґрунтів та їх придатність для окремих плодових і ягідних культур. Територія вододілів без поверхневого або всередині ґрунтового стоку, підґрунтя часто (особливо в Поліссі) перезволожується за рахунок надмірної кількості води. Перезволоження залежить від будови ґрунту і підґрунтя, та робить ділянки непридатними для плодових насаджень. У западинах, замкнених долинах невеликих річок нагромаджується і довго утримується холодне повітря, яке є причиною підмерзання рослин. Водночас родючість ґрунту часто неоднакова навіть в одному й тому ж господарстві, а то й на одній ділянці. Все це необхідно враховувати при виборі ділянки під окремі плодові та ягідні культури.